The Fight

En sentral del av Klimaløftets fokus er hva vi kan gjøre for at verden blir levelig for fremtidige generasjoner. For å engasjere unge i dette temaet, ble konkurransen ”The Fight” utviklet. 

The Fight var en nasjonal konkurranse for ungdom mellom 16 og 19 år som ble gjennomført i 2009. Konkurransen utfordret ungdom til å vise eksempler på hvordan vi kan forandre verden og gå over til et samfunn som bare bruker fornybar energi. De skulle rett og slett bidra med løsninger på klima- og energikrisen.

Formålet med konkurransen var å bidra til økt interesse, engasjement og kunnskap om klima- og energispørsmål.

Målgrupper

Målgruppen var hovedsakelig skoleungdom i alderen 16-19 år, men konkurransen var også åpen for deltagelse fra de unge på eget initiativ, uavhengig av skolesituasjonen. Lærerne var målgruppe for markedsføringen.

Gjennomføring

Det ble opprettet en egen hjemmeside for konkurransen med bloggsider for deltakerne. Deltakerne stod fritt til å velge presentasjonsformer, og bidragene som ble sendt inn var både film/video, tekst, blogger, animasjoner, plakater og musikk. En del av oppgaven var å blogge om bidragene og skaffe seg tilhengere til ideene sine.

Konkurransens premier var en studietur til California hvor de skulle få lære mer om klimatiltak, og en tur til FNs store klimakonferanse i København. Vinnerne i The Fight ble til slutt Sunniva Bratt Slette fra Trondheim, Jonas Ersland fra Stavanger og gruppa Green Tuxedo også fra Stavanger.

The Fight var et samarbeidsprosjekt mellom Klimaløftet, Energi Norge og Natur og Ungdom, med Dagbladet som mediepartner.

Resultater

The Fight fikk totalt 220 blogginnlegg. I tillegg til dette hadde deltakerne samlet tilhengere som de skaffet gjennom FacebookConnect eller nettsiden. Til slutt var det 19 598 tilhengere til de forskjellige deltakerne. 25 bidrag gikk videre til en hovedjury, og deretter ble de 3 vinnerne kåret.

Lanseringen ble arrangert eksklusivt for Dagbladet, med daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og jurymedlemmene som frontfigurer. Det resulterte i en helsides artikkel i Dagbladet om konkurransen. Videre fikk vinnerne oppslag i sine respektive regionalaviser: Helside i Drammens Tidende med førstesidehenvisning, samt oppslag i Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. Artiklene handlet om at lokale elever skulle få reise til California på studietur, og til Klimatoppmøtet i København.  Hovedvinnerne ble kåret i TV2s direktesending fra Operaen 12. desember, der vinnerne også ble intervjuet og deres bidrag ble vist i TV-programmet.

Presseklipp