Redesign

Klikk på bildet og se film fra Redesign i Bergen.

Bakgrunn

I 2010 hadde Klimaløftet et ønske om å eksperimentere med tiltak knyttet til temaet forbruk. Research viste at klimavennlig adferd var stabilt høy, og at secondhand-, vintage- og redesign var en trend i vekst. Men for å nå flest mulig ønsket Klimaløftet å skape konkret handling – ikke bare påvirke holdning. De ville fokusere på hvordan vi kan redusere forbruket vårt gjennom å tilføre gamle ting noe nytt og dermed skape en ny egenverdi.

Kreativ løsning

Sammen med Bergen kommune, Grønn Hverdag, Fretex, Framtidens byer, FN-sambandet og BIR arrangerte Klimaløftet ”Redesign” i Bergen sentrum. Arrangementet skulle være en inspirasjonsdag for hele byens befolkning til selv å delta med en miljøhandling, og fokuset var forbruk, gjenbruk og redesign.

 

23.oktober var Torgallmenningen fylt av verksteder, boder og utstillinger fra en rekke lokale bransjer, organisasjoner, redesignere og kunstnere. Her kunne alle som ville både reparere, designe og bytte varer i bytteboden, og bli med på konkurranse om å lage noe nytt av noe gammelt. Samtidig var det et spennende og variert program fra scenen. Plassen var full av mennesker – hele dagen.

Redesign ble lansert på Fretex av daværende miljø-og utviklingsminister Erik Solheim i forkant av arrangementet. All relevant informasjon ble lagt ut på en egen Facebook-side, som ble sentral i forhold til informasjonsspredning. I tillegg ble det annonsert for Redesign i kanaler rettet mot Bergens befolkning, som Spotify, radio og aviser.

Resultater

Redesign ble en publikumssuksess – omtrent 10 000 publikummere besøkte arrangementet i Bergen sentrum denne dagen. En tydelig markedsføring av Redesign-arrangementet i forkant sikret god respons: 44 % kjente til arrangementet på forhånd, 42 % oppga at de ble inspirert til å bli mer bevisst på eget forbruk, og hele 84 % synes at denne type arrangement som oppfordrer til handling er viktig.

Redesign fikk god lokal og regional mediedekning i Bergen og Hordaland, i tillegg til innslag på TV2 og NRK.

Pilotprosjektet i Bergen ble fulgt opp med Redesign-arrangementer i Porsgrunn, Skien, Sarpsborg og Drammen i 2011, i tillegg til at Bergen gjentok arrangementet i 2011. I 2012 ble Redesign gjennomført på nytt i både Drammen, Bergen og Sarpsborg.

Presseklipp