Lyden av et klimavennlig Norge

Klikk  her for å se og høre Lyden av et klimavennlig Norge.

Bakgrunn

Klimaløftet ønsket å engasjere så mange som mulig til å bidra med flere klimavennlige tiltak enn de gjør i dag. De ønsket å inspirere befolkningen til å bli med på en nasjonal klimadugnad gjennom å synliggjøre og vise effekten av enkle klimatiltak som alle kan gjøre i hverdagen.

Målgruppe

Kampanjens målgruppe var hele Norges befolkning, med særlig fokus på familier og ungdom. Klimaløftet ønsket å nå både klimatilhengere så vel som klimaskeptikere.

Kreativ løsning

For å sette fokus på nettopp dette utviklet Klimaløftet kampanjen ”Lyden av et klimavennlig Norge” i 2009. Kampanjens målsetting var å øke klimabevisstheten til folk flest, og engasjere folk i hele landet til å gjøre noen klimavennlige handlinger i hverdagen. Det var viktig å få fram at dersom alle bidrar med litt flere klimavennlige bidrag innen transport, energi og forbruk enn de gjør i dag, vil det ha effekt. Og alle bidrag er viktige – det er bedre å gjøre litt enn ingenting.

Kampanjens innhold

“Lyden av et klimavennlig Norge” ble lansert av daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i et lydstudio i Oslo sentrum, hvor han inviterte befolkningen til å være med på en dugnad for klimaet.

Det ble utviklet en film som etablerte konseptet; alle klimatiltak lager en lyd og alle lyder samlet vil bli et orkester. Filmen har som formål å vise hvordan folk allerede bidrar, og det at det koster dem veldig lite å bidra litt til.

I tillegg til filmen utviklet Klimaløftet en nettside som ble kampanjens nav. Nettsiden inneholdt 36 klimavennlige tiltak innenfor kategoriene energi, transport og forbruk, og hver enkelt tiltak hadde sin egen lyd. Av disse lydene kunne man lage sin egen klimabeat. I tillegg kunne man lære om hva de ulike tiltakene bidrar med i klimasammenhengen, ved at hvert tiltak hadde informasjon om hva man faktisk kan spare miljøet for. Bakgrunnsdata og beregninger er hentet fra Klimakalkulatoren.

Man kunne dele sin klimabeat med venner samtidig som man oppfordret andre å bli med. Ved å dele klimabeaten ble man med i en konkurranse om å vinne en el-scooter. Jo flere man klarte å verve, jo flere andeler i en trekning av premiene fikk man. Dette viste seg å ha god spredningseffekt.

”Lyden av et klimavennlig Norge” gikk også som reklamefilm på TV, samtidig som Klimaløftet jobbet aktivt med å få oppmerksomhet rundt kampanjen i både tradisjonelle og sosiale medier. I 2009 var bruken av sosiale medier langt mindre utbredt enn i dag. Innsatsen resulterte blant annet i at H.K.H. Kronprins Haakon lagde sin egen klimabeat, og Kronprinsparet skrev om kampanjen på Twitter og Facebook, og Kongehuset la ut en sak på sine egne nettsider.

Resultater

”Lyden av et klimavennlig Norge” oppnådde gode resultater. Kampanjen bidro til å øke kjennskapen til Klimaløftet i befolkningen, og budskapet om klimavennlige løsninger ble godt forstått og mottatt. Hele 6.460 klimabeats ble laget, og over 36.000 klimavennlige lyder ble valgt.
Mediedekningen var svært god, med blant annet et innslag på TV2-nyhetene i tillegg til 46 medieoppslag. Kampanjen ga dessuten en rekke gode resultater gjennom ulike nettsamfunn og blogger.

Arbeidet med sosiale medier var nyskapende for Klimaløftet, og det gav gode resultater. Totalt ble det registrert 25.000 treff på Google. Målinger mot sammenlignbare kampanjer tilsier at responsen og interaktiviteten har vært høy, og at konverteringen fra besøkende til deltakende brukere på nettsidene er svært god. Arbeidet ga Klimaløftet et løft i søkemotorer.

En undersøkelse utført i etterkant av kampanjen viser at 3 millioner nordmenn har hørt om Klimaløftet. Filmen er sett av 1,1 millioner og nesten 650 000 har lagt merke til ”Lyden av et klimavennlig Norge”.