Klimabedrifter

I 2008 avga Øyafestivalen et klimaløfte for å kartlegge og redusere CO2-utslippene i forbindelse med festivalen. Øyafestivalen er en av mange Klimaløftebedrifter.

Klimaløftets bedriftsprogram skal hjelpe bedrifter til å bli enda mer klimavennlige, ved hjelp av helt konkrete tiltak. Bedrifter som har gjennomført handlingsprogrammet deltar i et nettverk for kompetansebygging og erfaringsutveksling.

Klimaløftet opprettet handlingsprogrammet for bedrifter i 2007. Handlingsprogrammet var et lavterskel-tilbud og fungerte som en starthjelp for små og mellomstore bedrifter for å komme i gang med klima-og miljøarbeid i egen bedrift. Gjennom handlingsprogrammet forpliktet bedriftene seg til å lage klimaregnskap, utarbeide handlingsplaner for å gjennomføre tiltakene og engasjere sine ansatte, kunder og leverandører. I tillegg kom oppfordringen om å kompensere utslippene med kjøp av klimakvoter.

Bildet over til venstre: Harald A. Møller AS er Klimaløftebedrift. Enova støtter Møller BilEiendom (MBE) i et energieffektiviseringsprosjekt som omfatter 55 eiendommer på til sammen 240.000 m2. Støtten på tre millioner kroner vil bidra til et redusert utslipp av CO2 på 189 tonn per år.

Bildet over til høyre: Hotell-kjeden Scandic solgte hvert år ca 1,2 millioner liter vann fra flaske, som tilsvarte tilsvarte 160 unødige tonn med CO2 utslipp. Så bestemte Scandic seg for å satse på det beste vannet – sitt eget springvann.

Gjennom å være ”Klimaløftebedrift” ble bedriftene også oppfordret til å profilere seg med dette utad, og overfor forretningsforbindelser og leverandører. Målsetningen for Klimaløftets bedriftssatsing var å inspirere og få til handling i bedriftene, uten å være en sertifiseringsordning. Klimaløftets bedriftssatsing skiller seg fra andre nettverk ved at den er initiert av regjeringen, er et nasjonalt tilbud og er gratis for alle virksomheter.

Klimalaben

I forbindelse med Handlingsprogrammet lanserte Klimaløftet ”Klimalaben”. Klimalaben var et forum hvor en gruppe bedrifter møttes over seks samlinger i løpet av et halvt år. Samlingene hadde ulike temaer, og var en god arena for å få mer kunnskap, diskutere ulike løsninger og bidro til erfaringsutveksling. Ved å delta i Klimalaben ville bedriften kunne oppnå økt lønnsomhet gjennom en helhetlig klimaledelse.

Bildet over: Storebrands hovedbygg, Lysaker Park, er fremhevet som et flaggskip innen klimavennlige bygg. Blant virkemidlene som er tatt i  bruk er passiv kjøling, effektive ventilasjonsvifter, solpaneler til vannoppvarming og solskjerming gjennom avanserte glass-lameller, dagslyssimuleringer og klimaberegninger.

Resultater

Klimaløftets handlingsprogram var det første tilbudet til bedrifter i Norge med en metodikk for hvordan utarbeide klimaregnskap og iverksette tiltak. 80 bedrifter var med i Klimaløftets nettverk. Bedriftene representerer en stor bredde av bransjer og størrelser, og befinner seg på ulike utviklingstrinn i klima- og miljøarbeidet. 90 prosent av bedriftene utarbeidet et klimaregnskap årlig, og 65 prosent er i tillegg sertifisert etter Miljøfyrtårnstandarden, ISO-standarden eller har blitt Svanemerket. Bedriftene har et kontinuerlige fokus på å redusere bedriftens energi- og transportbruk, og jobber med forankring av arbeidet i bedriften. Flesteparten av bedriftene stiller krav om dokumentert miljø-og klimaarbeid hos sine leverandører. En del av bedriftene har i tillegg koblet sitt klima-og miljøarbeid med bedriftens forretningsstrategi. Klimaløftet har også fått innarbeidet metodikken til handlingsprogrammet i Miljøfyrtårnsertifiseringen og Økoturismesertifiseringen som til sammen teller over 4000 bedrifter i Norge.

Sagt om Klimaløftet for bedrifter

– Vi vil være en pådriver for bærekraftig utvikling. Det viktigste vi kan gjøre for å oppnå dette er å ta ansvar for mennesker og miljø i vår kjernevirksomhet, derfor har vi avgitt Klimaløftet.
Rune Bjerke, konsernsjef i DNB 

– Miljø er en viktig del av Scandics profil og vi vil gjennom Klimaløftet bidra til en norsk dugnad og endring av holdninger for at våre barn og barnebarn også skal få leve i et sunt og bærekraftig samfunn.
Svein Arild Steen-Mevold, Vice President Scandic hotels Norway

– Coop er Norges nest største dagligvareaktør med rundt 1.000 butikker over hele landet. Klimaløftet gjør at bedrifter innen svært ulike virksomhetsområder stimuleres til å gjøre miljømessige tilpasninger. Uansett type virksomhet er det noe man kan gjøre. For Coop er det viktig at dette ikke blir preget av store ord og skryt, men av miljøtilpasset handling i den daglige driften.
Bjørn Kløvstad, informasjonsdirektør Coop Norge

– Fjordkraft tar Klimaløftet fordi vi mener alvor i vår satsing på fornybar energi og klimavennlige løsninger. Vi ønsker å spre kunnskap gjennom å gi våre kunder, ansatte og forretningsforbindelser effektive og praktiske råd.
Sverre Gjessing, tidligere administrerende direktør i Fjordkraft

– Vi har involvert de ansatte i klimaarbeidet. Det er helt tydelig at de ansatte er engasjert i å ta et klimaløft, det kommer frem både på allmøter og i andre sammenhenger. Klimaløftet gir de ansatte en ramme for å spille inn gode tiltak til oss i ledelsen.
Einar Enger, tidligere konserndirektør i NSB

– Klimaløftet er viktig fordi det er fokus på både enkeltpersoner og næringsliv og fordi det er konkret handling som gjelder. Vi ser frem til å delta i dette prosjektet både for å lære og for å dele vår kunnskap om miljøbevissthet med andre.
Jan Erik Pettersen, daglig leder Grøset

– Klimaspørsmål vil være viktig for utviklingen av norsk næringsliv i årene som kommer. I Posten vil fokus på miljø og reduserte utslipp av klimagasser være et viktig element i produkt- og forretningsutviklingen. Deltagelse i Klimaløftet vil bidra til det.
Johan Sward, HMS direktør Posten   

Presseklipp