Himmel og Hav

En av utfordringene i den offentlige klimadebatten er å finne rom til lengre analyser og årsakssammenhenger om hva som egentlig skjer med jordens klima, hva som er fakta, hva som er usikkert og hva som er rene spekulasjoner. Det er et stort behov for arenaer hvor det er tid til å gå i dybden på hva som egentlig skjer med jordens klima.

Dette er en av de viktigste grunnene til at Klimaløftet, Storm Weather Centre og Meteorologisk Institutt arrangerte foredragsturneen ’Himmel og Hav’.

Siri Kalvig, sammen med kollega Hilde Holdhus fra Storm, lanserte foredraget og stod for premieren på Himmel og Hav. Himmel og Hav handlet om klimaendringer, konsekvensene dette har og mulige løsninger. I seks uker reiste et team med en oseanograf og en meteorlog land og strand rundt for å få folk til å forstå alvoret med menneskeskapte klimaendringer.

I 2007 ble det holdt 60 foredrag på 40 forskjellige steder i landet for om lag 10 000 mennesker.

I etterkant av Himmel og Hav-turneen ble det laget en TV-serie med samme tittel, med Siri Kalvig i spissen, som ble sendt på TV2. Kalvig ga i tillegg ut boken “Himmel og Hav” i 2007.

Bildet over er fra nyttårsutgaven av A-magasinet, og viser klimaformidlerne Siri Kalvig, Hilde Holdhus, Inger Hanssen-Bauer og Cecilie Mauritzen. I 2007  ble de kåret til miljøhelter av A-magasinet i Aftenposten.

Fra juryens begrunnelse heter det at “Informasjonskampanjen “Himmel og Hav” er Norges svar på Al Gores foredrag. I tillegg til at foredragsholderne har solid klimafaglig tyngde, er de fremragende formidlere som tydeliggjør et vanskelig budskap. De viser at man kan gjøre en ekstra miljøinnsats gjennom små endringer i dagliglivet”.