Generasjon Grønn

Se lanseringsfilm av Generasjon Grønn.

Bakgrunn

For å nå målsetningen om å redusere den menneskeskapte belastningen på miljøet er vi avhengig av å få hele generasjoner til å være med på et felles løft. Det er dagens unge som kan føre oss mot et lavutslippssamfunn – som blant annet er nedfelt i klimamålene for 2050. Klimaløftet ønsket å nå enda flere ungdommer og skoler, samtidig som de visste at det er et stort behov blant skolene om å få tilgang på kunnskap.

Kreativ løsning

Det er dagens ungdom som har muligheten til å bli den generasjonen som kan sette sitt preg på framtiden og sette søkelyset på det grønne samfunnet – og som med stolthet kan kalles Generasjon Grønn. For å kunne ta del i en så stor utfordring trengs det kunnskap. Derfor rekrutterte Klimaløftet 6 unge miljøambassadører våren 2011. De ble kurset og sendt ut til ungdomsskoler og videregående skoler med foredraget ”Generasjon Grønn”.

Miljøambassadørene er unge mennesker med stort samfunnsengasjement og interesse knyttet til temaet. De er også valgt ut fordi de fremstår som gode rollemodeller for sin genrasjon. Gjennom bruk av bilder og animasjoner viser miljøambassadøren sammenhengene mellom klimaendringer, tap av naturmangfold og andre miljøutfordringer. Hver av foredragsholderne har sin personlige vinkling, og egenopplevde eksempler og historier bidrar til å gjøre foredragene levende.

Foredragene har fokus på hvordan utfordringene kan løses og hvordan de som er unge i dag kan bidra, uansett hvilken utdanningsvei de velger. De er en del av en generasjon som har muligheten til å forme fremtidens lavutslippssamfunn – Generasjon grønn.

Foredraget har en tverrfaglig tilnærming og formidler både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige problemstillinger tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Det har blitt utviklet en nettside for Generasjon Grønn med inspirasjonsfilmer og presentasjonsvideoer av alle ambassadørene. Siden blir brukt inn mot skolene som får besøk, og som base for spredning av inspirasjonshistorier i sosiale medier. I tillegg er det opprettet en Facebook-side for Generasjon Grønn.

Foredragsturneen startet i 2011 og pågår fortsatt. Foredraget Generasjon Grønn er utviklet av Klimaløftet i samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning, Tobias Thorleifsson, StormGeo og Naturfagsenteret.

Resultater

Ambassadørene fra Generasjon Grønn har holdt foredrag fra høsten 2011 og turneen pågår fortsatt,  med 5-6 ambassadører på veien om gangen. Om lag 140.000 elever og lærere over hele landet har hørt foredragene til nå.

Tilbakemeldinger fra lærere er svært gode.

Prosjekt pågår fortsatt. Prosjektledelsen for Generasjon Grønn/Miljøambassadør-satsingen ble overført til Miljødirektoratet 1. april 2014.

Mer informasjon hos Miljødirektoratet

Sagt om Generasjon Grønn

Her er noen av tilbakemeldingene fra lærere rundt omkring i landet:

Tusen takk for et flott foredrag som engasjerte elevene ved vår skole. Vi fulgte opp en time rett etter foredraget og oppsummerte sammen med elevene. De hadde fått mye ut av foredraget.

Fint at det ble lagt vekt på at vi selv kan gjøre en forskjell, både individuelt og som samfunn. Foredragets form og framføringa er relevant for alle fag. Et utmerket eksempel på hvor godt noe kan gjøres. 

Foredraget var faglig veldig bra. Veldig relevant i naturfag, og passer rett inn i læreplanen.

Jeg har rådført meg med de andre lærerne som hørte på foredraget. Vi har sjelden vært så samstemt enige om noe: Dette var et veldig bra foredrag. Høy kvalitet på alle vis! Elevene var også enige. 

Engasjert og flink foredragsholder. Fine og relevante bilder, gode pedagogiske forklaringer og fin evne til å engasjere elevene (til tross for stor elevgruppe). Fint å vise til at vi kan gjøre noe med klimautslippene.

Veldig bra oppbygging av foredraget, kunnskapsrik og engasjert foreleser. Forståelige poeng for elevene. 

 

Presseklipp