Foredrag med Tobias Thorleifsson

Her kan du lese mer om polfarer Tobias Thorleifssons foredragsserier “Klima på vippepunktet”, “Øyenvitne” og “Nytt land – nytt klima”

Klima på vippepunktet

”Klima på vippepunktet” er en foredragsturné med Tobias Thorleifsson i spissen. Foredraget er hans egen fortelling om Ellesmere-ekspedisjonen som han gjennomførte fra mars til juni i 2008, gjennom 220 mil i Arktisk Canada med en internasjonal ekspedisjon, ledet av Will Steger. Steger er en merittert amerikansk polfarer og miljøforkjemper.

Formålet med ekspedisjonen var å formidle hva som skjer med klimaet i Arktis. Tobias fikk se på nært hold at klimaendringene skjer her og nå. Dette gjør ham til et troverdig vitne.

På mange av skolene har Thorleifsson holdt flere foredrag på en dag, og flere steder måtte foredragene flyttes til kinosaler og kulturhus for å få plass til alle. Det var ikke dagligkost å få besøk av en ekte polfarer.

Tobias Thorleifsson har benyttet hvert møte med ungdommene til å snakke om løsninger på klimaproblemene og inspirere dem til å gjøre en innsats selv for klimaet. Skolene er også blitt oppfordret til blant annet å se på sitt klimaregnskap.

Foredragsturneen ble gjennomført i 2008 og 2009.

Øyenvitne

Foredragsturneen “Øyenvitne” med Tobias Thorleifsson som foredragsholder ble gjennomført høsten 2010 og våren 2011 over hele landet. Temaet var klima og naturmangfold, og ble utviklet i sammenheng med Naturmangfoldåret.

Denne gangen tok Tobias Thorleifsson elevene med på en eksotisk reise fra Arktis til fjellreven på Finse, lundefuglen i Norskehavet og til de tropiske regnskoger i Amazonas og pingvinene i Antarktis. I foredraget kunne elevene oppleve hvordan samspillet mellom de ulike artene er så finstemt at utryddelsen av én art kan få store konsekvenser for andre arter i næringskjeden.

Nytt land - nytt klima

I 2014 besøker Tobias Thorleifsson universiteter, høyskoler og vitensentre Norge rundt, med foredraget Nytt land – nytt klima. Her forteller han om intense naturopplevelser og formidler klimakunnskap om hva som skjer i det enn så lenge kalde nord.

Bakgrunnen for foredraget er New Land 2013 – en 65-dagers ekspedisjon gjennom ett av de mest dyrerike områdene i Arktis fra slutten av mars 2012 til 9. juni 2013. Ellesmere-øya helt nord i arktisk Canada, er ett av områdene på jorden som er hardest rammet av klimaendringer, og et av målene med turen var å sette søkelyset på dette.

Området er også fullt av norsk polarhistorie, og ekspedisjonen har gått i fotsporene til Otto Sverdrups andre Fram-ferd (1898-1902), som blant annet med hund og slede gjennomførte en av de største kartleggingene som er gjort av et territorium uten fly eller satellitt.

New Land 2013 har vært gjennomført av fire menn fra 4 nasjoner. Tobias Thorleifsson (Norge), John Huston (USA), Hugh Dale-Harris (Canada), Kyle O’Donoghue (Sør-Afrika).

Formidling fra ekspedisjonen har inngått i skoleprosjektet ”Generasjon Grønn”. 15 utvalgte skoler kunne stille spørsmål til deltakerne underveis. Bilder og lyd er overført via satellittelefon, og det har vært gjort intervjuer med lokal- og riksmedia underveis. En egen blogg og sosiale medier har vært andre viktige formidlings- og spredningskanaler.

Kun en ukes tid etter hjemkomsten viste Tobias og Kyle frem bilder og film fra turen på et velkomstarrangement i Oslo. I salen satt 600 skoleelever som hadde fulgt dem på turen.

Ekspedisjonen ble filmet og vist som dokumentar på TV2 i julen 2013.

(Foto i denne saken: New land Expedition 2013)

Resultater

På bare fem år har Tobias Thorleifsson holdt godt over 400 foredrag på skoler i alle landets fylker, for flere tusen elever. Han har også holdt foredrag for aktører som FN-sambandet, Gründercamp og Regnmakerne.

Om Tobias Thorleifsson

Våren 2008 deltok polarhistoriker Tobias Thorleifsson (30) på en internasjonal klimaekspedisjon til Ellesmere Island sammen med fem andre unge fra Norge, USA, Canada og Storbritannia. De la 1500 kilometer bak seg med hundespann og tradisjonelt utstyr over Sverdrup-øyene i arktisk Canada. I tillegg har han kitet over Grønland, deltatt i prosjektering og bygging av den første utdanningsbasen i Antarktis og seilt til Franz Josefs land. Siden 2008 har Tobias Thorleifsson reist rundt i norske skoler og fortalt om klimaendringer og sine opplevelser i foredraget “Klima på vippepunktet” og holdt kurset “Klimaklok” for lærere sammen med Siri Kalvig. Tobias har i tillegg vært på to foredragsturneer i USA og blant annet holdt foredrag på Museum of Natural History og ved National Geographic Society.

Tobias er eventyrer og samfunnsviter med spesialområde innenfor suverenitetskonflikter i polarområdene. Han har gjennom en rekke krevende ekspedisjoner fått erfaringer og øyenvitneopplevelser knyttet til issmelting, klimaendringer og hva det betyr for dyreliv, natur og samfunn.