Dråpen

I 2009 var Klimaløftet hovedsamarbeidspartner for Riksteaterets 60års jubileumsforestilling Dråpen. Dråpen var en grensesprengende og spektakulær eventyrreise med miljø og klima som hovedtema. Forestillingen tar i bruk det ypperste av nysirkus, skuespillere og dukketeater i verdensklasse i et eventyr som utspiller seg i Arktis, på Nordpolen og i Venezia.

Dråpen var Riksteaterets store jubileumssatsing, med Klimaløftet som samarbeidspartner.

Naturfagsenteret utarbeidet på oppdrag for Klimaløftet et pedagogisk opplegg som skolene kunne benytte i forbindelse med skoleforestillingene. Oppgavene skulle gi elevene muligheter til å øke sine kunnskaper og engasjement om miljøspørsmål, klima og biologisk mangfold, gjennom teoretiske, praktiske og kreative oppgaver, samt rollespill.

En del av skoleopplegget omfattet også et klimaforedrag av eventyrer Tobias Thorleifsson. Ved hjelp av bilder og video fortalte han om dyrelivet, naturen og ikke minst effektene av klimaendringene i den sårbare arktiske naturen, basert på sine egne ekspedisjoner til polare strøk. Foredraget med Tobias Thorleifsson var et gratis tilbud til alle skoler som hadde sett eller skulle se Dråpen.
Forestillingen ble vist for rundt 20 000 personer på 20 forskjellige steder i landet.

Presseklipp