Bilag

Klimaløftet har gitt ut to bilag med fokus på gode løsninger og innsikt i klimautfordringen. I mars 2008 ble det utgitt et bilag i Aftenposten, med 700.000 lesere. Artiklene i bilaget handlet om ulike tiltak folk flest kunne gjøre for miljøet, og formålet var å inspirere til slik innsats. En rekke artikler tok også opp hvordan næringslivet og enkeltbedrifter kunne bli klimavennlige, gjennom å presentere gode eksempler.

I april 2009 ble det utgitt et bilag i Aftenposten og de store regionavisene samt Nordlys. Antall lesere var 1, 8 millioner. Artiklene hadde en miks av klimafakta,  presentasjon av skolesatsingen i Klimaløftet, klimatoppmøtet i København og gode eksempler på klimatiltak i bedrifter i tillegg til gode råd til folk flest. Tidligere miljøvernminister Erik Solheim var tydelig budbringer for budskapene gjennom forord og noen av oppslagene.